متریال: پلی آمید
رنگ : مشکی
وزن :6گرم
متریال: پلی آمید
رنگ : مشکی
وزن :4گرم