متریال:الترامید
رنگ : مشکی
وزن :254گرم
متریال: الترامید
رنگ : مشکی
وزن :230گرم