متریال:الترامید
رنگ : مشکی
وزن :156گرم
متریال:آلومینیوم
رنگ : نقره ایی
وزن :400گرم