متریال:آلومینیوم 
رنگ : نقره ایی
وزن :200گرم
متریال: الترامید
رنگ : مشکی
وزن :99گرم